Vad betyder försvarslös, del två, i En Kurs i Mirakler?

Att följa sin inre Lärare leder, enligt En Kurs I Mirakler (EKIM) till enkelhet och frid. Försvar mot illusioner och drömmar är meningslösa, och äkta trofasthet innebär konstant hängivenhet och tillit. Genom att följa Lärarens vägledning når man ett tillstånd av försvarslöshet och harmoni. Det är ett budskap om hopp och tjänst för andlig tillväxt.

Läs mer här: https://www.ekimtillsammans.se/blogg/forsvarslos-del-tva

Se filmen där Anna förklarar på vilka sätt vi studerar En Kurs I Mirakler tillsammans.

"Ingeting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar

Häri ligger Guds frid. 

- En kurs i mirakler