"Ingeting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar

Häri ligger Guds frid. 

- En kurs i mirakler