Om EKIM tillsammans

Ett par år senare kom Anna i kontakt med biblioterapi, en metod att läsa texter och reflektera tillsammans. Hon utbildade sig i den humanistiska inriktningen av biblioterapi och började hålla i grupper som läser En Kurs I Mirakler biblioterapeutiskt.

Anna fortsatte lyssna på vägledningen och idag träffas vi fler gånger om dagen för att mötas i kursens budskap och flytta de blockeringar som döljer vår sanna identitet - kärlek.

Varmt välkommen in i gemenskapen!

Se filmen där Anna berättar sin historia om hur kursen kom in i hennes liv.


"Kristus i dig är mycket stilla. Han vet vart du är på väg, och Han leder dig dit med varsamhet och välsignelse hela vägen. Hans Kärlek till Gud ersätter all den rädsla som du trodde att du såg i dig själv. Hans helighet visar dig Honom Själv i honom vars hand du håller, och du som leder till Honom."

En Kurs i Mirakler, T 24, V, 6