Klar kommunikationsprocess - Lätta ditt hjärta

(Fri kurs i metoden hittar du här: https://ekimtillsammans.thinkific.com/courses/latta-ditt-hja...)

Syftet med Klarhets-processen är:

  • Att ge och ta emot villkorslös kärlek, acceptans och stöd.

  • Att skapa en trygg, kärleksfull, icke-dömande plats där vi kan öppna våra hjärtan och komma igenom våra rädslor

  • Att lära hur man lyssnar från ett ställe av Sann Empati som Jesus lär ut i En Kurs I Mirakler

  • Att lära hur man ser och frigör begränsande trosföreställningar och koncept på ett ansvarsfullt sätt

Resultatet av Klarhets-processen är: Ett klart sinne

En Kurs I Mirakler säger i kapitel 14

Den Helige Andes funktion är uteslutande att kommunicera. Han måste därför ta bort allt som stör kommunikationen för att kunna återställa den. Dölj därför ingenting som kan störa den för Hans åsyn, för han kommer inte att attackera dina vaktposter. Men för fram dem till Honom, och låt Hans varsamhet lära dig att i ljuset är de inte skrämmande, och kan inte tjäna som vakter av de mörka dörrar bakom vilka ingenting alls är noggrant dolt. Vi måste öppna alla dörrar och låta ljuset strömma in. Det finns inga gömda kammare i Guds tempel. Dess portar står vidöppna för att hälsa Hans Son. Ingen kan underlåta att komma dit Gud har kallat honom, om han inte själv stänger dörren för sin Faders välkomnande.

(T-14.VI.8)

Klarhets-processen

Öppna sessionen med bön, bjud in Helige Ande att vara närvarande.

1. Vi kommer ihåg vårt Syfte. Vi är här för att älska och acceptera varandra, inte döma, analysera, rädda eller försöka att fixa varandra.

2. Vi är överens om att dela från hjärtat och att vara ärliga om vad vi tänker och känner. Detta är en möjlighet att se på och undersöka trosföreställningar som blockerar medvetenheten om Kärlekens närvaro.

3. Om vi upplever dömande när någon annan talar, är det en möjlighet för oss att undersöka vårt eget helande.

4. Vi avbryter inte någons process. Vi kommer att ge vår odelade uppmärksamhet till den som delar. Vi ägnar oss inte åt att återkoppla till varandra.

5. Vi kommer att ta 30 sekunders tystnad för att bekräfta varje persons delning.

6. Vi kommer inte att monopolisera gruppens tid och uppmärksamhet. Vi är närvarande och fokuserade.

7. Vi gör “jag” uttalanden, inte “du” uttalanden. Vi tar ansvar för vår egen upplevelse och respekterar andras upplevelse. Vi lägger inte “vår” mening på något som någon annan har sagt.

8. Vi gömmer inte våra sårade eller arga känslor. Vi kommer att dela utan att försöka göra andra ansvariga för hur vi känner.

9. Vi försvarar oss inte eller försöker att rättfärdiga våra ord eller handlingar. Vi delar de känslor som kommer upp i tryggheten i den här cirkeln.

10. Vi tar inte upp det förflutna eller framtiden, om det inte händer för oss här och nu. Vi fortsätter att vara fokuserade på vad vi känner just nu.

11. Vi hedrar tystnaden, med vissheten att den erbjuder oss en möjlighet att höra Helige Ande och fördjupa vår närvaro med oss själva och andra.

12. Om vi känner att gruppen glider bort ifrån Syftet, ber vi om ett ögonblick av tystnad, under vilket gruppen centrerar sig och kommer ihåg dess Syfte.

13. Vi använder vad som helst som kommer upp i gruppen som en möjlighet till att praktisera förlåtelse.

Gruppens överenskommelse

Vi är överens om att hedra Syftet med gruppen, att praktisera processen och att vara närvarande.

Tack till David Hoffmeister och Fridens budbärare

www.livingmiraclescenter.org