Autonomi


Autonomi

Vad betyder autonomi i En Kurs i Mirakler?

Sann autonomi, enligt Kursen, är att vara beroende av Gud, inte isoleringen som ego förespråkar.

Egot och autonomi

Egots mål är klart och tydligt – det vill uppnå fullständig autonomi, särskilt från Gud. I grunden strävar egot efter att vara isolerat, självgott och oberoende av all annan makt utom sin egen. Det är anledningen till att det representerar symbolen för att vara avskilt och skilt från enhet.

Egot attackerar alltid för att upprätthålla separationen. Egot tror att det har makt att åstadkomma detta och ägnar sig helt åt denuppgiften, eftersom dess mål är att upprätthålla sin påstådda självständighet. Egot är djupt förvirrat när det kommer till verkligheten, men dess mål är klart och tydligt i dess ögon. Egot är mycket mer vaksamt och uppmärksamt än du, då det helt och hållet är övertygat om sitt eget syfte. Din förvirring uppstår eftersom du inte riktigt förstår vad ditt sanna syfte är.

Sann autonomi

Ditt oberoende är skapelsens oberoende, inte autonomins. Det innebär att ditt sanna fria jag är kopplat till skapelsens enhet, inte till egoets isolering. Hela din skapande funktion grundar sig på ditt fullständiga beroende av Gud, som delar sin roll med dig. Han valde att dela detta, och därmed blev Han beroende av dig på samma sätt som du är av Honom. Det är inte högmodigt av Honom att vilja vara sammanlänkad med dig; snarare har Han inkluderat dig i sin autonomi.

Kan autonomi verkligen vara meningsfullt om det är separerat från Honom? Att tro på egots påstådda självständighet kostar dig insikten om att din frihet ligger i ditt beroende av Gud. Egot ser beroende som hotfullt och förvränger till och med din längtan efter Gud för att stärka sig självt. Låt dig dock inte vilseledas av dess skeva tolkning av din inre konflikt.

Rädsla och autonomi

Din insikt om att allt som verkar separera dig från Gud bara är rädsla, oavsett form eller hur egot vill att du ska uppleva det, utgör en väsentlig utmaning för egot. Egot känner hotad i grunden av sin dröm om självständighet när denna insikt om att det bara är rädsla sprider sig.

Närhelst du är rädd, är det ett säkert tecken på att du har tillåtit ditt sinne ledas av egot, och inte har tillåtit Helige Ande att vägleda dig. Jesus lovar i Kursen att när sinnet är överlämnat till Helige Ande, eller Jesus, ser du separarationen för vad den är – helt osann. Det gör att rädslan försvinner. Endast genom att lära dig vad rädsla är, kan du till sist lära dig att skilja det möjliga från det omöjliga och det falska från det sanna.

Beroende och autonomi

Gud är precis lika beroende av dig som du är av Honom, för Hans självständighet inkluderar din, och är ofullständig utan den. Din autonomi uppnås bara genom att identifiera dig med Honom och utföra din funktion som den verkligen är.

Egot tror att lycka ligger i att nå sina egna mål. Du har dock förmånen att veta att Guds funktion är din, och du kan inte finna sann lycka utan att vara förenad med Guds Vilja.

Att inse att ditt ihärdiga sökande efter egots mål bara har fyllt dig med rädsla gör det svårt att upprätthålla att rädsla är lycka. Egot försöker övertyga dig om att rädsla är kärlek, eftersom dess existens bygger på rädsla.

Men Guds Son är inte galen och kan inte tro det. När han förstår detta, kommer han inte att acceptera det. Endast de vansinniga skulle välja rädsla framför kärlek, och enbart de som är vansinniga skulle tro att kärlek kan erhållas genom att attackera. Men de som är kloka inser att attacker gör rädsla, vilken Guds Kärlek konstant skyddar dem från.

Sammanfattning

Autonomi med egot som vägledare är strävan efter total självständighet från källan till liv, Gud, genom isolering och oberoende. Egot attackerar ständigt för att upprätthålla illusionen om separation.

Sann autonomi är att vara beroende av Gud, inte isoleringen som ego förespråkar. Ditt syfte är förankrat i Gud, som delar sitt syfte med dig. Egos autonomi är förljugen, medan Guds inkluderande autonomi omfattar dig. Inse att allt som separerar från Gud är rädsla. När rädsla uppstår, har du valt egot som vägledare iställer för Helige Ande. Du är, i varje ögonblick fri att välja igen.

Anna

Webbinar om autonomi i EKIM

Klicka här för att se webbinar om autonomi i EKIM: https://youtu.be/rs4F2JJ9-p4

Klicka här för att lyssna till podden om autonomi i EKIM: https://www.spreaker.com/episode/56588330

Nästa webbinar

Upplever du också begreppen i En Kurs i Mirakler svåra? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

T-2.VI.2

T-4.II.1

T-11.V.4

T-11.V.5

T-11.V.6

T-11.V.7

T-11.V.10

T-11.V.11

T-11.V.12