Bön


Bön

 Vad betyder bön i En Kurs i Mirakler?

I den här artikeln undersöks vad bön betyder i En Kurs I Mirakler. Enligt Kursen är bönen kommunikationskanalen med Gud. Genom att uttrycka bön, vår hjärtas önskan öppnas dörren för kärlekens flöde. Vi får alltid svar på våra böner, men kanske inte som vi förväntar oss och orden spelar ingen roll, Helige Ande, Rösten för Gud här, hör vårt hjärtas innersta bön.

Bön och mirakler

Bönen är vägen för kommunikation mellan det skapade och dess Skapare. Genom bönen öppnas dörren för kärlekens flöde, och genom mirakler blir kärlekens närvaro tydlig och påtaglig.

Din inre Vägledare inspirerar till alla mirakler, vilka faktiskt fungerar som förböner. Dessa förböner sträcker sig mot din fullkomlighet och förvandlar dina varseblivningar till något heligt. Genom att transcendera de fysiska lagarna, hissar de upp dig till sfären av den himmelska ordningen. I denna gudomliga harmoni är du fullständig.

Bön och förlåtelse

Bön är ett sätt att uttrycka önskningar. Den mest djupgående och meningsfulla bönen är förlåtelse, då de som tar emot förlåtelsen återfår allt. När förlåtelsen tas emot och omfamnas, förlorar den konventionella bönen sin betydelse och värde. Bönen om förlåtelse är i själva verket en strävan efter att medvetandegöra det som redan existerar.

Bön och rädsla

De som någonsin har försökt att använda bönen för att framföra önskningar har känt en känsla av misslyckande. Detta gäller inte bara när man ber om specifika saker som kan vara skadliga, utan även när önskningarna är helt förenliga med En Kurs I Mirakler.

Det senare fallet kan felaktigt uppfattas som "bevis" för att Kursen inte står för vad den utlovar. Det är dock viktigt att komma ihåg att Kursen konstant betonar att dess syfte är att befria var och en från rädsla.

Om det du ber om verkligen är det du innerst inne önskar, men ändå är rädd för din önskans konsekvenser. Då skulle din genuina önskan inte längre vara att uppnå det du ber om. Det är i dessa situationer som vissa former av helande inte blir verklighet, trots att förutsättningarna är uppfyllda.

Varje bön besvaras. Själva handlingen att vända sig till den Helige Ande med en bön säkerställer ett svar. Samtidigt är det lika säkert att inget av Hans svar någonsin kommer att föda rädsla. Möjligheten finns att människor inte uppfattar Hans svar, men det är omöjligt att det går förlorat.

Många svar har du redan mottagit, men ännu inte lyssnat till. Kursen försäkrar dig att de väntar tålmodigt på att bli uppmärksammade av dig.

Hjärtats bön handlar alltid om en upplevelse

Orden spelar ingen roll i bönen. Det är drivkraften av bön, att uttrycka en önskan, som är kärnan.

Det du ber om får svar. Det är dock hjärtats inre bön som svaras, snarare än de ord du använder. Ibland stämmer orden överens med bönens inriktning, medan ibland kan de vara oförenliga. Det har ingen större betydelse.

Orden kan vara användbara, speciellt för en nybörjare, då de hjälper till med koncentration och att reglera tankar som inte hör till bönens fokus. Men det är hjärtats bön som får svar.

Bön från hjärtat eftersträvar faktiskt inte materiella föremål i sig. Den strävar alltid efter en form av upplevelse, där de materiella aspekterna som efterfrågas endast representerar de upplevelser som den som ber hoppas på. På detta sätt blir orden symboler för de materiella föremålen man begär, medan dessa föremål i sin tur enbart representerar de önskade känslomässiga upplevelserna.

Bön om attack

Kom ihåg att Helige Ande inte är beroende av dina formuleringar. Han fångar innebörden av din innersta bön och ger svar på den. Betyder detta att Han skulle svara med något ont så länge som en attack fortfarande lockar dig? Näpp!

Gud har gett Helige Ande förmågan att översätta ditt innersta bön till ett språk som är i linje med Guds vilja. Han inser att en attack faktiskt är en desperat vädjan om hjälp. Och därför ger Han ett svar i form av stöd.

Sammanfattning

Bön är kanalen för kommunikation med Skaparen. Mirakler uttrycker kärlekens närvaro. Förlåtelsens bön frigör från rädsla. Helande kan hindras av rädsla och oförenliga önskningar.

Den Helige Ande svarar på hjärtats bön inte orden.

Bön om attack tolkas av Helige Ande som en rop om hjälp. Helige Ande översätter innersta böner i linje med Guds vilja som är total lycka för dig, och erbjuder stöd.

Anna

Webbinar om bön i EKIM

Klicka här för att se webbinar om bön i EKIM: https://youtu.be/weinUgIrrCw

Klicka här för att lyssna till podd om bön: https://www.spreaker.com/episode/56438272

Nästa webbinar

Vill du lära dig mer om En Kurs I Mirakler? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

T-1.I.11

T-1.I.32

T-3.V.6

T-4.III.1.12

T-4.III.2

T-5.In.3

T-9.II.1 .

T-9.II.2

T-9.II.3

T-9.II.4

T-9.II.5

T-9.II.6

T-9.II.7

T-9.II.8

T-30.VIII.3

H-21.1

H-21.2

H-21.3

H-21.4

H-22.6