Försvarslös del två


Försvarslös del två

Vad är En Kurs I Mirakler?

En Kurs I Mirakler (EKIM) är en sinnesträning i att gå från upplevelse av rädsla till Kärlek. Kursen använder begrepp som är associerade med kristna termer så som Gud, Jesus, Kristus, Himmel, Helige Ande osv i syfte att omtolka begrepp som används mer för rädsla än för Kärlek.  

Kursens metafysik liknar kvantfysikens upptäckter om att allt kommer från sinnet.

Så här börjar Kursen:

INLEDNING

Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du kan fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt. Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. 8Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt:

Ingenting verkligt kan hotas. 3Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid. 

Här hittar du mer om vad EKIM är: https://youtu.be/M6CcYCp2g14?si=v-HBzApTsF2k78x4

Vad betyder försvarslös i En Kurs i Mirakler?

Att följa sin inre Lärare leder, enligt En Kurs I Mirakler (EKIM) till enkelhet och frid. Försvar mot illusioner och drömmar är meningslösa, och äkta trofasthet innebär konstant hängivenhet och tillit. Genom att följa Lärarens vägledning når man ett tillstånd av försvarslöshet och harmoni. Det är ett budskap om hopp och tjänst för andlig tillväxt.

Att söka vägledning och försvarslöshet

Kursen menar att de som söker vägledning och insikt från sin inre Lärare (kalla den vad du vill: Kärleken, Högre Själv, Kristus, Helige Ande, Jesus, Gud) når ett tillstånd av enkelhet och frid. De behöver inte skydda drömmen om den här världen från sanningen, och strävar inte efter att forma sina liv efter sina egna önskningar. Deras glädje kommer från att förstå att de är skapade av en högre makt, och de behöver inte försvara sig själva eller sin existens. Den är given.

Försvar för att skydda drömmar, illusioner och fantasier, är meningslösa och dåraktiga enligt Kursen. Ibland kan dessa illusioner vara så komplicerade och absurda att deras försvar verkar starka. Men när en person, som strävar efter andlig insikt, väljer att släppa försvar och se bortom dem, upptäcker han att det egentligen inte fanns något att försvara. Detta öppnar dörren till ökad förståelse och insikt, och leder till en känsla av trygghet, frid och glädje.

Trofasthet, hängivenhet och försvarslöshet

Kursen menar att sann trofasthet är en omsorgsfull och konstant hängivenhet till den inre Läraren, som inte avviker från sin kurs. En ärlig hängivenhet då den är konsekvent och inte sviker. Hängivenheten är full av tillit eftersom den är orubblig och inte skakas av tvivel. Den är varsam eftersom den är grundad i oräddhet och respekt. Den är glädjefull eftersom den är säker och trygg i sin övertygelse. Och den är tolerant eftersom den är full av förtroende och öppenhet för andra människors övertygelser.

I sin mest äkta form är trofasthet försvarslös och befriad från rädsla eller tvivel, vilket leder till en djup känsla av glädje och frid. När den har funnit sitt syfte, kan den vila i vissheten om att det endast är den inre Läraren som är värdig all sann trofasthet.

Psykoterapi och försvarslöshet

Enligt Kursen har en psykoterapeut ett enormt ansvar. Hans roll är att möta klientens attacker och utmaningar utan att försvara sig eller gå till motangrepp. Han måste visa att försvar inte är nödvändiga och att vara försvarslös är styrka. Detta är budskapet han måste förmedla om han vill lära sin klient trygghet. Trygghet är en förutsättning för helande och uppvaknande.

Psykoterapeutens uppgift är att lära klienten att då skuld egentligen inte existerar, kan den inte rättfärdigas eller användas som ett skydd. Den måste förbli oönskad och overklig. Med andra ord, klienten behöver förstå att försvar och skuld är illusioner som inte har någon plats i en sund uppfattning av verkligheten.

Kursen lyfter fram att de som söker hjälp för sina problem är djupt skrämda. Det de tror kommer att hjälpa dem, kan faktiskt skada dem, och det de tror kommer att skada dem är det enda som kan hjälpa dem på riktigt. För att göra framsteg i deras helande är det nödvändigt att de först inser att de måste ändra sin skeva världs- och självbild.

Den sanning som erbjuds är egentligen enkel och frigörande. Men den måste försiktigt delas med dem som ser den som farlig, eftersom de känner sig hotade av förändring. Den måste även förmedlas till dem som kan vara benägna att använda attacker och försvar som sätt att skydda sig själva. Det är genom att lära dem principen om försvarslöshet som de kan upptäcka vad verklig styrka innebär – att vara fri från behovet av attacker och försvar.

Försvarslöshet som styrka

Enligt Kursen betyder försvarslöshet styrka. Försvarslösheten innebär att du har upptäckt och accepterat Läraren inom dig, en andlig och kärleksfull kraft som är en del av dig.

Försvarslöshet är så kraftfull att den inte kan angripas. I Kursen är försvarslöshet en styrka som vittnar om din förmåga att lita på Läraren inom dig och att avstå från att angripa eller försvara dig själv. Det är en viktig princip inom andlig utveckling och självinsikt.

Med tiden och övning i att följa Läraren inom dig kommer du att vara ständigt medveten om Honom och höra Hans kärleksfulla inre vägledning. Han kommer att leda dig på fredliga och harmoniska stigar där du kommer att gå utan behov av försvar eller rädsla.

Du kommer att känna att Himlen är med dig, vilket innebär att du kommer att känna Kärlekens närvaro oavsett vad du gör i världen. Du kommer aldrig att förlora kontakten med Honom, även om du ägnar din tid åt att erbjuda stöd och hjälp till andra människor.

Att leva i ett tillstånd av försvarslöshet

Kursens budskap framhåller att om du väljer att följa din inte Lärares plan för vägledning , både för dig själv och för världen, kommer Han att göra det möjligt för dig att vara i ständig kontakt med Honom och att vandra i en tillstånd av försvarslöshet och harmoni. Det är ett budskap om förtroende och hopp för dem som strävar efter andlig växt och tjänst till andra.

Sammanfattning

En Kurs i Mirakler betonar att följa sin inre Lärare leder till enkelhet och frid. Försvar för illusioner och drömmar är meningslösa, och äkta trofasthet innebär konstant hängivenhet och tillit. En psykoterapeuts roll är att visa att försvar är onödiga och att vara försvarslös är styrka. Det är viktigt att förmedla principen om försvarslöshet. Skrämmande sanningar måste delas varsamt, och försvarslöshet är en kraftfull styrka som vittnar om förmågan att lita på den inre Läraren. Genom att följa Lärarens vägledning når man evig kontakt och en tillstånd av försvarslöshet och harmoni. Det är ett budskap om hopp och tjänst för andlig tillväxt.

Anna

Webbinar om försvarslöshet del två i EKIM

Klicka här för att se webbinar om försvarslösthet i EKIM: https://youtu.be/_ujgK00Cs18

Klicka här för att lyssna till podd om försvarslöshet i EKIM: https://www.spreaker.com/episode/56734159

Nästa webbinar

Vill du lära dig ber om EKIMs begrepp? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

Handledning för lärare 4.VI.1

Handledning för lärare 4.IX.2

Psykoterapi 2.IV.10

Psykoterapi 2.V.2

A-153.6

A-153.9

A-182.7

A-153.18

A-153.19

A-153.20