Vad betyder måste i En Kurs i Mirakler?


Vad betyder måste i En Kurs i Mirakler?

 

Vad betyder måste i En Kurs i Mirakler?

Vad innebär ordet "måste" i En Kurs I Mirakler? Denna djupt andliga och inspirerande läroplan väver samman en vacker matta av insikter och uppmanar oss att se bortom det yttre för att upptäcka sanningen om oss själva och världen. I Kursens ord, präglade av visdom och kärlek, finns en vägledning till att utforska människans inre mirakel.

Att bli villig

Ordet "måste" i En Kurs I Mirakler är inte en påtvingande eller auktoritär term. Det innebär inte att vi är bundna till en strikt och ovillkorlig kurs. Istället föreslår den att vi blir villiga att undersöka våra egna oviljor och rädslor som håller oss tillbaka från att omfamna sannheten om vårt inre mirakel. Det är en inbjudan att lyssna till den inre rösten, vår sanna vägledning, och vara redo att förändras.

Även om jag säger nej till vägledningen från den inre rösten frågar den bara igen, och igen tills jag säger ja. Kallet att minnas vem jag är är mycket starkt och jag kan säga nej så länge jag vill, det är den fria viljan. Med sinnesträningen i Kursen märker jag hur mycket härligare det är att leva när jag säger ja.

Måste och förlåtelse

Förlåtelse är en av de centrala principerna i En Kurs I Mirakler, och i samband med ordet måste blir förlåtelsens betydelsen än mer kraftfull. Genom att förstå att förlåtelse är nödvändigt för att släppa taget om illusion, det förflutna och frigöra oss från negativa känslor och tankemönster, kan vi öppna våra hjärtan för mirakler. När vi ser på våra misstag och andras med förlåtelse, kan vi befria oss själva från de bojor som binder oss till det förflutna och hitta inre frid.

David Hoffmeister om måste

David Hoffmeister, en framstående andlig lärare och författare, och har En Kurs I Mirakler som grund i sin undervisning. När det gäller ordet "måste," betonar han vikten av att öppna sig för förändring och att vara villig att omvärdera våra tidigare övertygelser. Hoffmeister påminner oss om att vi inte kan tvingas att omfamna Kursens lära, men när vi väljer att göra det, kommer våra liv att förändras på ett djupt sätt.

Läs mer om David här: https://livingmiraclescenter.org/david-hoffmeister.html

Kenneth Wapnick om måste

Kennet Wapnick var en annan betydande lärare av En Kurs I Mirakler. I sina verk betonade han att ordet "måste" inte handlar om tvång eller tvingande på någon, utan snarare om att erbjuda en möjlighet till andlig tillväxt och självinlärning. När vi erkänner att vi måste förlåta och släppa taget om våra begränsningar, öppnar vi oss för att uppleva sann frihet och kärlek.

Läs mer om Kenneth här: https://facim.org/

Vägen till Självinsikt

Du är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.
T-1.III.2.3

Citatet påminner oss om vårt ursprung - vi är Kärlekens verk och uttrycket av kärlek i allt. Det innebär att vi alla bär en gudomlig gnista inom oss och att vi är värda kärlek och uppskattning. Självinsikt är nödvändig för att förstå vår sanna natur och leva enligt den. Vi måste lära oss att betrakta oss själva med kärlek och acceptans för att frigöra oss från självpåtagna begränsningar och fördomar.

Förlåtelsens Befriande Kraft

De som är befriade måste gå samman för att befria sina bröder, för detta är Soningens plan.
T-1.III.3.3

Det här citatet understryker vikten av förlåtelse för att befria oss själva och våra medmänniskor. Att gå samman för att befria våra bröder betyder att vi förstår att vi är alla sammanlänkade och att våra handlingar och tankar påverkar varandra. Förlåtelse är nyckeln som låser upp de bojor som rädsla och ovilja har skapat, och öppnar dörren till försoning och helande.

Att Fylla Den Inre Tomheten

Den tomhet som rädslan framkallat måste ersättas med förlåtelse.
T-1.IV.4.1

Här ser vi en möjlighet att ersätta den tomhet som rädslan skapar med förlåtelse. Rädsla är en stark kraft som begränsar oss och håller oss tillbaka från glädje, tillit och lycka. Genom att välja förlåtelse som ett verktyg för att överbrygga rädslan, kan vi fylla den inre tomheten med kärlek och helande.

Sammanblandning av nivåer

Vi har hänvisat till mirakler som medel för att rätta sammanblandningen av nivåer, för alla misstag måste rättas på den nivå där de förekommer.
T-2.IV.2.3

Miraklet har som roll att vara ett medel för att rätta sammanblandningen av illusion och Sanning. Mirakler hjälper oss att se bortom det yttre och förstå att våra misstag och rädslor kan botas på den nivå där de uppstår – i vårt inre där Sanningen bor. Genom att praktisera mirakler kan vi läka vårt sinne och leva i glädje.

Sammanfattning

I En Kurs I Mirakler betyder ordet "måste" att bli villig att utforska vårt inre mirakel och omfamna förlåtelsens kraft. Det är en inbjudan att lyssna till den inre rösten och vara redo att förändras. Förlåtelse är central och befriar oss från rädsla och begränsningar. Vi måste fylla den inre tomheten med kärlek. Mirakler hjälper oss att rätta sammanblandningen av nivåer och uppnå inre helande. Genom att praktisera mirakler kan vi leva i glädje och sanning. En djup andlig resa som kräver villighet att omvärdera våra övertygelser och upptäcka vår sanna natur av kärlek och ljus.

Anna

Webbinar om måste i EKIM

Klicka här för att se webbinar om måste i EKIM: https://youtu.be/08sz1pSs8PY

Nästa webbinar

Upplever du också En Kurs i Mirakler svår? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

T-1.III.1.6 Allteftersom du delar min ovillighet att acceptera något misstag hos dig själv och andra, måste du förena dig med det stora korståget för att rätta det; lyssna till min röst, lära dig att göra misstaget ogjort, och handla för att rätta det. 7Makten att utföra mirakler tillhör dig. 8Jag kommer att tillhandahålla tillfällena att utföra dem, men du måste vara redo och villig.

T-1.III.2.3 Du är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. 4Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.

T-1.III.3.3 De som är befriade måste gå samman för att befria sina bröder, för detta är Soningens plan.

T-1.III.6.2 Den Gyllene Regeln ber dig att göra mot andra så som du vill att de skall göra mot dig. 3Detta innebär att bådas varseblivning måste vara rätt. 4Den Gyllene Regeln är regeln för lämpligt beteende. 5Du kan inte bete dig på ett lämpligt sätt om du inte varseblir på rätt sätt.

T-1.IV.4.1 Den tomhet som rädslan framkallat måste ersättas med förlåtelse.

T-1.V.6.3 Alla ytliga rötter måste ryckas upp, eftersom de inte är djupa nog att stödja dig. 4Illusionen att ytliga rötter kan växa djupare och därigenom få fäste, är en av de förvrängningar på vilken motsatsen till den Gyllene Regeln vilar.

T-1.VI.3.2 Du kan inte handla effektivt så länge som du fungerar på olika nivåer. 3Men så länge som du gör det, måste en rättelse föras in vertikalt nerifrån och upp.

T-1.VII.2.3 Guds Kärlek måste ännu en liten tid uttryckas genom en kropp till en annan, eftersom det sanna seendet fortfarande är så otydligt.

T-2.III.2.3 Både separationen och rädslan är felskapelser som måste göras ogjorda för att templet skall kunna återupprättas, och altaret öppnas för att ta emot Soningen.

T-2.III.3.6 Så småningom börjar alla inse, om än vagt, att det måste finnas ett bättre sätt.

T-2.III.5.11 Gud är ensam utan Sina Söner, och de är ensamma utan Honom. 12De måste lära sig att se på världen som ett medel för att hela separationen.

T-2.IV.2.3 Vi har hänvisat till mirakler som medel för att rätta sammanblandningen av nivåer, för alla misstag måste rättas på den nivå där de förekommer.

T-2.IV.5 Soningens värde ligger inte i det sätt som den uttrycks på. 2I själva verket kommer den, om den används rätt, oundvikligen att uttryckas på just det sätt som är till mest hjälp för mottagaren. 3Detta innebär att för att ett mirakel skall uppnå sin fulla verkan, måste det uttryckas på ett språk som mottagaren kan förstå utan rädsla.