Sant förnekande


Sant förnekande

Vad betyder sant förnekande i En Kurs i Mirakler?

Sant förnekande i "En Kurs i Mirakler" innebär att förneka övertygelser om att misstag kan skada dig. Det är ett kraftfullt skyddsredskap som inte handlar om att dölja, utan att korrigera.

Rädsla och förnekande

Om rädsla tar över dina tankar, blir ditt tänkande förvirrat och du värderar felaktigt. Om du ger alla tankar samma makt, både rädslan och kärleken, kommer friden att förloras. Det är därför Bibeln säger "Guds frid övergår allt förstånd". Guds Frid kan inte rubbas av något felaktigt. Den kan inte rubbas av rädsla.

Istället förnekar Guds Frid att något som inte kommer från Gud kan påverka dig. Det är rätt sätt att använda förnekelse. Rädslor kommer inte från Gud, de kommer från egot.

Förnekelsen av det som inte kommer från Gud lyfter fram alla misstag att ses i ljuset, och eftersom misstag och mörker är likvärdiga, korrigeras misstagen automatiskt i ljuset.

Kraftfullt skyddsredskap

Sant förnekande är ett kraftfullt skyddsredskap. Du har förmågan och bör använda sant förnekande för att förneka alla övertygelser som säger att misstag kan skada dig.

Det här sättet att förneka handlar inte om att dölja något, utan om att korrigera det. Ditt sanna sinne bygger på sant förnekande. Att förneka misstag är ett starkt försvar för sanningen, men om du förnekar sanningen kommer du istället skapa felaktiga uppfattningar och egots illusioner.

Genom att förneka misstag i rätt syfte, att komma Hem i Gud, befriar du ditt sinne och återställer din fria vilja. När viljan är sanningsenlig och fri, kan den inte göra något felaktigt eftersom den enbart erkänner det som är sant.

Vad är försvaret till för?

Du har förmågan att försvara både sanning och misstag. Sättet att försvara är lättare att förstå när du är klar över syftet. Det handlar om att förstå vad försvaret är till för.

Alla skyddar det som de betraktar som värdefullt, det sker nästan automatiskt. Den centrala frågan är vad du verkligen värdesätter och hur mycket du värdesätter det.

När du en gång har lärt dig att reflektera över frågan: Vad är det till för? och integrera den i dina handlingar, blir det enklare att förstå vilka medel som bör användas. De rätta sätten att agera finns tillgängliga så snart du ber om dem. Dock kan du spara tid genom att inte onödigtvis fördröja att ställa frågan: Vad är det till för? Genom att ha rätt fokus kan du påskynda processen avsevärt.

Är försvaret att förneka sanningen till för att bevara egot?

Är försvaret att förneka misstaget till för att komma Hem i Gud?

Sammanfattning

Sant förnekande i "En Kurs i Mirakler" innebär att förneka övertygelser om att misstag kan skada dig. Det är ett kraftfullt skyddsredskap som inte handlar om att dölja, utan att korrigera.

Genom att förneka misstag befriar du sinnet och återställer din fria vilja, vilket förhindrar felaktiga uppfattningar.

Att försvara både sanning och misstag är möjligt, och förståelsen ökar när syftet klargörs. Försvaret handlar om att skydda det som ses som värdefullt. Att fråga "Vad är det till för?" och integrera svaret i handlingar hjälper att välja rätt medel. Sant förnekande står i motsats till att förneka sanningen för att bevara egot.

Anna

Webbinar om sant förnekande i EKIM

Klicka här för att se webbinar om sant förnekande i EKIM: https://youtu.be/b9gMDCkWBcs

Klicka här för att lyssna till podd om sant förnekande i EKIM: https://www.spreaker.com/episode/56557704

Nästa webbinar

Vill du veta mer om fler begrepp i Kursen? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

T.II.2 Soningen som försvar.