skratt


skratt

Vad betyder skratt i En Kurs i Mirakler?

En Kurs i Mirakler betonar vikten av skrattet som en sann konsekvens av förlåtelsen. När vi förlåter minns vi att tillsammans kan skratta åt rädslan och den lilla tanken om separation. Att inse att illusionen aldrig varit verklig och att söka sanningen är vägen till befrielse från rädsla och illusion.

Att skratta åt rädslan

I En Kurs i Mirakler förklaras att vi ofta känner rädsla för olika aspekter av tillvaron, som våra medmänniskor, Gud och oss själva. Men dessa rädslor är resultat av missuppfattningar. Genom att lyssna på vår inre Lärare, som representerar sanningen, kan vi skratta åt rädslor och ersätta dem med inre frid.

Rädsla existerar enligt kursen inte i den verkliga verkligheten, utan i sinnet hos de som ännu inte har insikt. Rädslan uppstår på grund av bristande insikt och försvinner när vi ser med sanningens ögon. Med erfarenhet av att se med sanningens ögon väljer vi att när rädslan återkommer, söka åter efter sanningen.

Våra rädslor beror inte på våra medmänniskor, Gud eller oss själva. Vi förstår inte deras sanna natur, och därför ser vi dem som skuggor och faror. Genom att fråga vår inre Lärare, som känner till deras sanna natur, kan vi vakna upp. Vi behöver sanningen för att övervinna rädslan.

Skratta åt barriären

Vidare framhävs att vi har nått slutet av en lång resa, men vi inser inte att den är avslutad. Trots att vi känner oss trötta och förblindade av världens damm, har vår sanna natur redan välkomnat oss. Vi uppmanas att se med vår inre Lärare, förlåta och tillsammans skratta åt den lilla barriären som återstår mellan oss och vår medmänniska. Genom förlåtelse kan vi se bortom barriären, skratta och gå in i en gemensam trädgård av kärlek.

Kasta bort bördan och skratta lyckligt

Förlåtelsen är betonad som en plats för befrielse. Innan vi dömer vår broder, bör vi påminna oss om hans helighet och tacksamt acceptera den helighet vi har mottagit genom honom. Att dela glädje och befria varandra från skuld är förlåtelsens väg. Att skratta och befria varandra från bördan av synd är en viktig aspekt.

Varje tår torkas bort genom skratt och kärlek

Helige Ande formar efter förlåtelsen, en ny bild av dig. Det är fortfarande en bild av en kropp, eftersom din verkliga essens inte kan ses eller representeras i bilder. Men denna bild används inte för att attackera, och därför bär den ingen spår av smärta. Den vittnar om den tidlösa sanningen att du är oförstörbar och visar bortom sig själv mot både din och din broders oskuld.

Visa denna bild för din broder, som kommer att upptäcka att alla sår har läkt och varje tår har torkats bort genom skratt och kärlek. Han kommer att se förlåtelsen och bortom den den oskuld som finns i dig. Här finns beviset för att han aldrig har begått synd; att inga handlingar som dikterades av hans vansinniga dröm någonsin utfördes eller hade några verkliga konsekvenser. Ingen av hans självanklagelser var någonsin befogade, och inga attacker kan nå honom med rädsla.

TIllsammans kan vi skratta bort den lilla tanken

In i den oändliga evigheten, där allt är sammanfogat till en enhet, smög sig en liten, galen tanke in, som Guds Son glömde att skratta åt och föll i sömn. Och just eftersom han glömde att skratta, blev tanken allvarlig och verkade både genomförbar och som om den hade faktiska konsekvenser.

Tillsammans kan vi skratta bort både den lilla tanken och dess konsekvenser och förstå att tid inte kan tränga in i evighet. Det är absurt att tro att tid skulle kunna triumfera över evighet, som betyder att tid inte existerar.

Betrakta drömmen, se och skratta

Med ett vänligt skratt ser den Helige Ande den Sanna Källan, den Sanna Orsaken, och bryr sig inte om verkningarna av den lilla galna tanken om separation. Hur skulle Han annars kunna korrigera ditt fel, när du helt har förbiset den Sanna Orsaken? Han uppmanar dig att föra varje rädsla till Honom, så att ni tillsammans kan betrakta dess vansinniga ursprung och skratta tillsammans med Honom ett ögonblick.

Du dömer drömmen och dess verkningar, men Han har dömt drömmens grundorsak. Genom Hans bedömning försvinner verkningarna - separation och rädsla. Du kanske börjar i tårar, men lyssna när Han säger: "Min broder, Guds heliga Son, betrakta din meningslösa dröm där detta kunde ske." Och du kommer att lämna detta heliga ögonblick med ditt och din broders skratt förenat med Hans.

Skratta åt konsekvenser utan orsak

Det du minns har aldrig varit verkligt. Det kom från en orsakslös plats, en liten galen tanke om separation, som du har sammanblandat med en orsak så den ser ut att ha grund i en orsak.

När du lär dig att du har kommit ihåg konsekvenser som inte hade någon orsak och aldrig kunde vara resultat, kan du inte annat än skratta åt det.

Miraklet påminner dig om en Orsak som är evigt närvarande, oförändrad av tid eller inblandning. Den har aldrig förändrats från sitt ursprung. Du är dess resultat, lika oföränderlig och fullkomlig som Orsaken själv. Dess minne existerar varken i det förflutna eller i framtiden. Mirakel avslöjar det inte, de påminner bara om att Orsaken inte har försvunnit. När du förlåter, kommer den Sanna Orsaken inte längre att förnekas.

Sammanfattning

En Kurs I Mirakler bjuder in till skratt och kärlek med din inre Lärare för att övervinna rädslans illusioner. Helige Ande hjälper oss att se bortom kroppen till vår sanna essens, som inte kan representeras i bilder. Den bild Helige Ande formar efter förlåtelsen är fri från smärta och vittnar om vår oförstörbarhet och oskuld. Genom att visa denna bild för vår broder kan vi torka bort sår och tårar genom skratt och kärlek. Det finns inget bevis för att vår broder har syndat; handlingar formade av galenskap har ingen verklig orsak och därmen ingen verklig konsekvens.

Att bemöta drömmen om separation med skratt och tvivel är en väg till befrielse från de illusoriska konsekvenserna. Tillsammans kan vi skratta bort den galna tanken om separation och förstå att tid inte kan påverka evighet.

Sanningen avslöjas genom att betrakta drömmens orsak och se att den inte finns, och förena oss med Helige Ande och våra bröder och systrar ett skratt åt den insikten. Genom att skratta åt illusionens konsekvenser utan orsak, kan vi återupptäcka den eviga Orsaken som inte har förändrats.

Anna

Webbinar om skratt i EKIM

Klicka här för att se webbinar om skratt i EKIM: https://youtu.be/yJX_gogUavc

Klicka här för att lyssna till podden om vad skratt betyder i EKIM: https://www.spreaker.com/episode/56628542

Nästa webbinar

Vill du lära dig ber om EKIMs begrepp? Kolla in nästa webbinar här: https://subscribepage.io/JA375Q

För dig som vill läsa mer

T-11.VIII.14

T-18.VIII.13

T-19.IV.16 H

T-27.I.5

T-27.VIII.5

T-27.VIII.6

T-27.VIII.9

T-28.I.9