Skuldspelet vs. frihetsspelet?


Skuldspelet vs. frihetsspelet?

Vi hade träffats nästan varje morgon, via zoom, för att studera En Kurs I Mirakler (EKIM) tillsammans. Vi hade läst om skulden, skammen, rädslan och känt igen oss. Vi hade läst om friden, friheten och glädjen och började uppleva den.

En morgon, vid de biblioterapeutiska läsningarna av EKIM, när vi läste om skiftet mellan skuld, skam och rädsla till frihet, friden och glädjen kände jag inspirationen att skriva en bok om att spela spelet skuld eller spela spelet frihet.

Jag har läst Florence Shinn, Game of Life and how to Play it och James p Carse, Finite and Infinite Games och såg hur skuld eller frihet är helt olika spelplaner med helt olika spelregler.

Inspirerad sa jag: "Jag vill skriva boken om skuldspelet vs. frihetsspelet! Vem vill skriva den tillsammans med mig?"

Anita svarade.

Vi skriver blogginlägg lördag kl 10 varje vecka om skuld-, skam-, rädslospelet och frihet-, frid-, glädjespelet. Hur ser spelplanerna ut? Vilka regler gäller i respektive spel? Hur konkret spelar situationer i livet ut sig, beroende på vilken spelplan jag väljer?

Blogginläggen blir en bok.

Här är Anna

Anna är den digitala nomaden som sökte yttre frihet i att resa och automatisera sin verksamhet så hennes tid skulle vara fri att användas som hon önskade.

Sökandet efter frihet i det yttre ledde till ett sökande efter frihet i det inre.

Anna leder numera grupper i studier av En Kurs I Mirakler och är prästvigd i Magdalenaordern. Anna jobbar också som undersköterska och specialiserar sig inom palliativ vård, geriatrik och multisjuka äldre.

Här är Anita

Anita har arbetat och gjort karriär i privata näringslivet och parallellt sökt efter frihet främst genom kurser och böcker i alternativa metoder.

Utbildad till yogalärare, massör, reikihealer, yogisk healing och med en inblick i numerologi och tarot fanns likväl Existentiella frågor som Vad är meningen med livet och Hur fyller vi tomheten kvar och ledde till En kurs i mirakler och Annas morgon-Zoom. Här finns en trygghet att utforska frågeställningar och en chans att komma hem.

När Anna ställde frågan om någon vill skriva om skuldspelet vs frihetsspelet svarade jag snabbt för att inte låta den inre tvivlaren få övertaget över viljan att skriva.

På min spelplan har skuld många pjäser och rör sig blixtsnabbt. Jag har inte kunnat se på utrymmet som finns på frihetens spelplan utan att känna skuld. När jag konkurrensutsätter illusionen och överlämnar beslutet till Gud blir rörelsen en helt annan och jag kan se klarare. Däri ligger friheten.