På gång med 

EKIM tillsammans

Vi träffas varje dag online i många olika konstellationer för att utforska olika teman. Lite då och då ses vi live på retreats. 

Känn in vilka event som kallar på dig.

Veckoträffar

Vi träffas online varje dag för att djupdyka i kursens budskap och dela upplevelser med varandra.

För medlemmar

Att bli medlem i EKIM tillsammans kostar inget och man anmäler sig till att få inbjudan till kommande event.

Retreats

Några gånger per år har vi längre events antingen online eller fysiskt för att komma närmare varandra och tillämpa kursen tillsammans.