Försvarslös del två

Försvarslös del två

En Kurs i Mirakler betonar att följa sin inre Läraren leder till enkelhet och frid. Försvar för illusioner och drömmar är meningslösa, och äkta trofasthet innebär konstant hängivenhet och tillit. Genom att följa Lärarens vägledning når man evig kontakt och en tillstånd av försvarslöshet och harmoni.

Läs mer
skratt

skratt

En Kurs i Mirakler betonar vikten av skrattet som en sann konsekvens av förlåtelsen. När vi förlåter minns vi att tillsammans kan skratta åt rädslan och den lilla tanken om separation. Att inse att illusionen aldrig varit verklig och att söka sanningen är vägen till befrielse från rädsla och illusion.

Läs mer
Autonomi

Autonomi

Sann autonomi, enligt En Kurs I Mirakler, är att vara beroende av Gud, inte isoleringen som ego förespråkar.

Läs mer
Sant förnekande

Sant förnekande

Sant förnekande i "En Kurs i Mirakler" innebär att förneka övertygelser om att misstag kan skada dig. Det är ett kraftfullt skyddsredskap som inte handlar om att dölja, utan att korrigera.

Läs mer
Vad betyder död en i EKIM?

Vad betyder död en i EKIM?

En Kurs I Mirakler lär oss att livet är evigt, döden ger inget. Kroppen är inte vårt sanna jag. Döden är egots felaktiga lösning i ett försök att lösa inre konflikt genom att undvika beslut och förändring.

Läs mer
Bön

Bön

I den här artikeln undersöks vad bön betyder i En Kurs I Mirakler. Enligt Kursen är bönen kommunikationskanalen med Gud. Genom att uttrycka bön, vår hjärtas önskan öppnas dörren för kärlekens flöde. Vi får alltid svar på våra böner, men kanske inte som vi förväntar oss och orden spelar ingen roll, Helige Ande, Rösten för Gud här, hör vårt hjärtas innersta bön.

Läs mer
Försvarslös

Försvarslös

I En Kurs i Mirakler, innebär begreppet "försvarslös" att avstå från att använda strategier för att skydda sig från sanningen, validera ens egna övertygelser eller ignorera motsägelser.

Läs mer
Att inte ha bestämt sig

Att inte ha bestämt sig

Att bestämma sig, enligt En Kurs I Mirakler, är beslutet att inte vänta längre än nödvändigt på att befrias från tidens bojor. Att skjuta upp beslutet förnekar Skaparen, skapar konflikt, rädsla och anspänning. Genom att välja ett bättre sätt, acceptera Soningen och släppa egots begär, öppnas sinnet för Kärlek. Genom att fråga "För vad?" riktar vi våra ansträngningar mot ett högre syfte och släpper egots distraktioner. Att engagera oss i det eviga befriar oss.

Läs mer
Det helhjärtade beslutet

Det helhjärtade beslutet

Vad betyder det helhjärtade beslutet? En Kurs I Mirakler berättar att det helhjärtade beslutet betyder en odelad, total villighet att minnas Sanningen om vem vi är, varifrån vi kommer, vad verklighet är och att vara odelat lojala mot Rösten för Gud, Helige Ande. Helige Ande visar oss vägen till total lycka – Guds vilja för oss.

Läs mer
Vad betyder måste i En Kurs i Mirakler?

Vad betyder måste i En Kurs i Mirakler?

I En Kurs I Mirakler är måste en inbjudan att lyssna till den inre rösten och vara redo att förändras.

Läs mer